Adresa
Firma:
Human Capital Solution
Novi Sad
Ulica: Gogoljeva
br.22
Grad:
21000 Novi Sad
Država:
Srbija

Kontakti
Rašo Pazarkić - Project Manager
Mobilni:
+381 65 550 46 65
Telefon:
+381 21 542 911
Elek. pošta:
office@humancapital.co.rs
cv@humancapital.co.rs
Umetnički oblik: Art of Design

                          HUMAN CAPITAL
                            SOLUTION
                                                                              N O V I  S A D

                         

                                                    Zakonom zaštićeno
| Sva prava zadržana


                           :: U L A Z ::